Home / hoạt đông L’open

hoạt đông L’open

Cảm nhận của anh Trần Phong – giám đốc công ty Trần Phong Teambuilding về dịch vụ thuê xe chuyên nghiệp khi đến với L’OPEN

“Dịch vụ khách hàng không nên là một bộ phận, đó cần là toàn bộ công ty” – Tony Hsieh, Zappos. Với tinh thần ấy, Hãng xe L’OPEN từ khi ra đời đã luôn hoạt động với tinh thần cao nhất của toàn bộ tập thể, điều đó tạo sức ...

Đọc tiếp ...