Home / Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
Các thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi thu thập với mục đich giữ liên lạc, gửi hướng dẫn và chăm sóc khách hàng.
2. Phạm vi sử dụng thông tin:
Chỉ dùng trong nội bộ công ty TNHH du lịch OPEN để gửi lịch trình, thông tin xe và tài xế và chăm sóc khách hàng.
3. Thời gian lưu trữ thông tin:
Vô thời hạn.
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Văn phòng công ty TNHH Du lịch Open địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà GIC, số 1B Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
Mọi yêu cầu chỉnh sửa thông tin, khách hàng vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn của L’OPEN hoặc gửi Email theo địa chỉ [email protected]
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ của L’OPEN để tiện liên lạc và chăm sóc khách hàng, tuyệt đối không tiết lộ cho bên thứ 3.